REGRESNÍ TERAPIE - Hlubinná abreaktivní psychoterapie


Nabízím vyřešení vašeho problému v tomto životě prostřednictvím hlubinné regresní terapie. V průběhu života všichni prožíváme svá malá i velká traumata, máme skrytá zákoutí ve své duši, kam nechceme nikoho nechat ani nahlédnout. Klademe si celou řadu otázek, na které nenacházíme rozumné odpovědi a které začínají vždy stejně ...PROČ? ...PROČ zrovna na mne se valí problémy, které mi vyvolávají psychické i fyzické potíže , které neumím zvládnout a musím je řešit braním léků, i když vím, že to je jen náhradní řešení? PROČ zrovna já mám bolesti zad, hlavy, trpím migrénami? PROČ zrovna já trpím alergií nebo astmatem? PROČ zrovna já mám strach vyjít z bytu před dům do otevřeného prostoru, jet výtahem, metrem či tramvají, bojím se zvířat, hadů či hmyzu? PROČ zrovna já se přejídám a nemohu se ovládnout, i když stále nabírám na váze, zatímco jiní jíst odmítají a záměrným hubnutím to jsou schopni dotáhnout až k ústavnímu léčení? PROČ zrovna já mám vztahové problémy se svým partnerem, rodiči nebo sourozenci, které mne ve svém důsledku doženou až k rozchodu s nimi, aniž naleznu příčinu neshod či vzájemné nesnášenlivosti? PROČ zrovna mne bolí vzpomínky na příbuzné nebo známé, kteří již nejsou mezi námi a já jsem se s jejich odchodem již dávno "vyrovnal"? PROČ zrovna moje děti se ke mně chovají tak neuctivě a nerespektují mne i když je miluji a dávám jim vše, čeho jsem schopen? PROČ zrovna já mám strach z něčeho, co druhým vůbec nevadí? PROČ, PROČ, PROČ ? Každý si jistě položí tu svou otázku, na kterou by rád dostal jasnou odpověď, ale sám ji najít nemůže. Ale s pomocí Hlubinné regresní terapie ANO!

Tatometoda je velmi účinná při zpracování potíží a traumat, které jsme prožili v minulosti
a to ať vzdálené či bližší. Přitom není rozhodující, zda jsme si tohoto
traumatu vědomi, či nikoli. Informace jsou uloženy v našem podvědomí a pomocí
hlubinné abreaktivní
psychoterapie dochází k jejich rozkrytí a k uvolnění.

Regresní terapie je velmi
vhodná při řešení potíží jak psychických tak psychosomatických (neurozy,
poruchy spánku, fobie, strachy. ....).

Je velmi účinná v uvolění
migrén, zažívacích potíží, bolestech zad, chronických nemocech,
nemocech reprodukčních orgánů a ekzémů ...

Dobře funguje v
poúrazových rehabilitacích a pooperačních stavech.

Pomáhá
však také řešit vztahové problémy, odkrývá naše povahové rysy, kterých si často
ani nejsme vědomi, nebo jen okrajově a tím uvolňuje bloky, které nám v našem životě
způsobují potíže.

Doba
trvání sezení je obvykle 2 - 3 hodiny, je to velmi individuální. V některých případech
se může sezení protáhnout i na více hodin, záleží na vážnosti daného problému.
Někomu může stačit jedno či dvě sezení, někdo však musí přijít víckrát, aby se
potíže skutečně odstranily. Toto se nikdy nedá určit předem.

Jaké problémy lze řešit

 

-      
strachy a fóbie ( z pavouků, tmy,
vody, lidí...... )

-      
poruchy spánku, zažívání, dýchání......

-      
kožní problémy

-      
rodinné vztahy, partnerské vztahy

-      
sexuální problémy

-      
problémy s obtížnými životními situacemi (
rozvod, úmrtí blízkého člověka,     rozchody, sexuální
zneužití, ztráta práce...... ) 

-      
bolesti
( hlavy, kloubů, nohou.... )  

-       osobní
vztahy ( děti, rodiče, kamarádi..... )

-       traumata
z dětství a prenatálního období

-       odvádění
přivtělených duší a mnoho dalších problémů.......

 

Jak regresní terapie
probíhá

 
Probíhá formou sezení, kde se klient s terapeutem domluví na zpracování konkrétního
tématu. Klient se uvolní, zklidní dech a s pomocí terapeuta schází po časové
ose nazpět životem a vyhledává traumata, která jsou zdrojem současných
problémů. Je přitom veden hlasem a umem terapeuta
a plně s ním spolupracuje. Při nalezení traumatizující události, která souvisí
se zvoleným tématem vše prochází, sděluje terapeutovi a ten ho vede k tomu, aby
si sám uvědomil a pochopil - kde, kdy a jak vznikly jeho potíže v této události
a tím ovlivňují negativně jeho život. Touto událostí klient prochází tak
dlouho, dokud neucítí uvolnění všeho co pro něho bylo traumatizující.....
veškeré pocity, myšlenky, jakékoli jiné informace. Je nutné, aby se takto
zpracovaly veškeré události, které souvisí s daným tématem. Proto se sezení
může několikrát opakovat, aby jsme mohli zkonstatovat, že traumatizující
události uložené v paměti k danému tématu byly zpracovány. Nakonec je nutno
dodat, že často klient cítí již při sezení úlevu a změnu - pocitů, myšlenek a
náhledu na celou situaci. Čas sezení závisí od vybavování klienta a obtížnosti
traumatizující události. ( cca. 3 hod. ). V mé praxi vybavování minulosti
probíhá při plném vědomí klienta - bez hypnózy.