REGRESNÍ TERAPIE - Hlubinná abreaktivní psychoterapie

Regresní terapie - ještě spousta lidí nezná regresní terapii a ani zdaleka netuší, jak moc jim může v životě pomoci. Vysvětlím tedy, co to vlastně je a jaké problémy se dají řešit.
Regresní terapie je způsob, kterým terapeut komunikuje s duší člověka, která si vzpomíná na situaci z minulého nebo minulých životů, která má souvislost s problémem v současném životě. To vše v hladině vědomí alfa (to je stav těsně před usnutím), takže si klient vše pamatuje (nejedná se o hypnózu) Tím, že se duše vrací a znovu a znovu prožívá emoce a „příběh“ s problémem spjatý a tím, že se tyto emoce pročišťují, se duše uzdravuje.
Regrese řeší zdravotní problémy, psychické problémy, také vztahové problémy partnerské či rodinné ... Není vždy pravidlem, že se klientovi ukáže minulý život. Je totiž také možné, že problém vznikl v prenatálním stádiu ( při početí, těhotenství) v dětství, či v nějaké situaci ze současného života. Každý regresi prožívá jinak, někdo vidí barevný či černobílý film, někdo cítí jen pocity. Samotná regrese trvá 1,5 -2 hodiny. Více nedoporučuji. Jedna terapie většinou nedokáže vyřešit všechny problémy … projdou se max. tři životní události při jednom sezení... takže je potřeba v regresi pokračovat a procházet další a další události, než se probém zcela zpracuje a uvolní..
Regresní terapií se dají řešit traumata, zážitky, se kterými se nám nepodařilo vyrovnat (např. ztráta blízké osoby, rozvod, těžké dětství, domácí násilí, fyzické nebo sexuální zneužívání …)
pocity a emoce, kterým nerozumíme a strpčují nám život (vztek, lítost, nedostatek sebevědomí, problém s přijetím sebe sama, svého těla...)
bolesti a problémy bez zjevné fyzické příčiny (migrény - bolesti hlavy, poruchy spánku, astma, epilepsie, štítná žláza, ekzémy, koktavost, bolesti břicha, končetin, různé alergie...)
různé pocity strachu (fobie) (strach z výšek, hloubek, vody,pavouků...)

Jak probíhá sezení?
s klientem si povídám a zjišťuji co ho trápí, důvod, proč ke mně přišel
Vysvětlím, jak regresní terapie probíhá, na co si dát pozor atd.
Potom si klient pohodlně sedne a krátkou meditací provedeme uvolnění do hladiny alfa
Pak procházíme a čistíme událost či události z minulého života k danému tématu
Tato metoda je bezpečná a účinná.
Sama tuto metodu také podstupuji, když mám pocit, že potřebuji pomoct od problémů, které mě trápí. Z vlastní zkušenosti tedy můžu říci, že opravdu plno věcí regresní terapie objasňuje, řeší a uvolňuje.

 

Tato metoda je velmi účinná při zpracování potíží a traumat, které jsme prožili v minulosti
a to ať vzdálené či bližší. Přitom není rozhodující, zda jsme si tohoto
traumatu vědomi, či nikoli. Informace jsou uloženy v našem podvědomí a pomocí
hlubinné abreaktivní
psychoterapie dochází k jejich rozkrytí a k uvolnění.

Regresní terapie je velmi
vhodná při řešení potíží jak psychických tak psychosomatických (neurozy,
poruchy spánku, fobie, strachy. ....).

Je velmi účinná v uvolění
migrén, zažívacích potíží, bolestech zad, chronických nemocech,
nemocech reprodukčních orgánů a ekzémů ...

Dobře funguje v
poúrazových rehabilitacích a pooperačních stavech.

Pomáhá
však také řešit vztahové problémy, odkrývá naše povahové rysy, kterých si často
ani nejsme vědomi, nebo jen okrajově a tím uvolňuje bloky, které nám v našem životě
způsobují potíže.

Doba
trvání sezení je obvykle 2 - 3 hodiny, je to velmi individuální. V některých případech
se může sezení protáhnout i na více hodin, záleží na vážnosti daného problému.
Někomu může stačit jedno či dvě sezení, někdo však musí přijít víckrát, aby se
potíže skutečně odstranily. Toto se nikdy nedá určit předem.

Jaké problémy lze řešit

 

-      
strachy a fóbie ( z pavouků, tmy,
vody, lidí...... )

-      
poruchy spánku, zažívání, dýchání......

-      
kožní problémy

-      
rodinné vztahy, partnerské vztahy

-      
sexuální problémy

-      
problémy s obtížnými životními situacemi (
rozvod, úmrtí blízkého člověka,     rozchody, sexuální
zneužití, ztráta práce...... ) 

-      
bolesti
( hlavy, kloubů, nohou.... )  

-       osobní
vztahy ( děti, rodiče, kamarádi..... )

-       traumata
z dětství a prenatálního období

-       odvádění
přivtělených duší a mnoho dalších problémů.......

 

Jak regresní terapie
probíhá

 
Probíhá formou sezení, kde se klient s terapeutem domluví na zpracování konkrétního
tématu. Klient se uvolní, zklidní dech a s pomocí terapeuta schází po časové
ose nazpět životem a vyhledává traumata, která jsou zdrojem současných
problémů. Je přitom veden hlasem a umem terapeuta
a plně s ním spolupracuje. Při nalezení traumatizující události, která souvisí
se zvoleným tématem vše prochází, sděluje terapeutovi a ten ho vede k tomu, aby
si sám uvědomil a pochopil - kde, kdy a jak vznikly jeho potíže v této události
a tím ovlivňují negativně jeho život. Touto událostí klient prochází tak
dlouho, dokud neucítí uvolnění všeho co pro něho bylo traumatizující.....
veškeré pocity, myšlenky, jakékoli jiné informace. Je nutné, aby se takto
zpracovaly veškeré události, které souvisí s daným tématem. Proto se sezení
může několikrát opakovat, aby jsme mohli zkonstatovat, že traumatizující
události uložené v paměti k danému tématu byly zpracovány. Nakonec je nutno
dodat, že často klient cítí již při sezení úlevu a změnu - pocitů, myšlenek a
náhledu na celou situaci. Čas sezení závisí od vybavování klienta a obtížnosti
traumatizující události. ( cca. 3 hod. ). V mé praxi vybavování minulosti
probíhá při plném vědomí klienta - bez hypnózy.