Výklad karet


 

 

Nabízím výklad z Mariášových karet - dotazy na lásku, děti, zdraví, bydlení.  V Čechách se nejčastěji věští z mariášových karet. Pohled do těchto karet odhaluje skutečnosti týkající se běžného života.

Vykládám 30.let, používám kyvadlo a řídím se radami andělů, channeling. Přes výklady mariášových karte ) , jsem také začala více vnímat řeč Universa . Díky této schopnosti se lépe napojuji na informace ohledně minulých inkarnací (životů), jestliže v nich leží základ problému současného života. Také dostávám pro sebe, své přátele a klienty informace od jejich vyššího já, či jejich duchovních průvodců ....channeling. 

Výklad karet vždy patřil, patří a nejspíš i bude patřit mezi nejvyhledávanější způsoby věštění. Předpovídání budoucnosti však není jediným cílem výkladu karet. Vykládací karty jsou především pomocným nástrojem na cestě sebepoznání a seberealizace. Mohou nám pomoci při rozhodování se v praktickém životě, stejně tak nám mohou poradit nejvhodnější způsob vnitřního postoje k událostem, se kterými si někdy obtížně víme rady. 

Nezapomínejme, že karty nás také upozorňují na chybné vnitřní naladění, které v životě zaujímáme. Vykládací karty jsou v podstatě jakýmsi zrcadlem našeho současného stavu existence, našich životních událostí a jejich budoucích projevů.

Karty nám odhalí tendence a možnosti,které se člověku naskýtají a kterými pravděpodobně i projde,pokud proti tomu nic neudělá. Není úplně vše dáno osudem, člověk má do jisté míry i svoji svobodnou vůli ... zobrazují linie osudu a linie,které se dají změnit k lepšímu.

Ať už karty ukážou cokoliv, nepodléhejte panice, jde o to, aby vám výklad pomohl najít cestu, i když bude sebetěžší, každý problém má totiž nejméně jedno řešení