Shambala 1024

Shamballa 1024 je duchovní zasvěcení, které Vám pomůže s odkládáním masek, poznáváním sama sebe, pomůže Vám zbavit se bloků a negativních emocionálních a myšlenkových programů, které jste nashromáždili nejen v tomto životě, ale v tisících minulých. Povede Vás k tomu, abyste to, co již nepotřebujete s láskou odložili a abyste se přijmuli takoví, jací jste.


 

S pomocí Shambally se otevřete nové formě vašeho bytí. Můžete prozkoumat vaše minulé životy, prohloubit Vaši intuici, regenerovat Vaši energii, napomáhat energetickému proudu v meridiánech a otevření čaker. Přiblížíte se kontaktu s Vašimi průvodci a s energiemi andělů a archandělů.

 

Při pročištění těch nejrubších bloků budete pracovat na kontaktu s Vaší duší. Stanete se postupně nezávislými bytostmi. Získáte kapacitu rozeznání signálů „znamení“, které k vám budou přicházet a y uvidíte tyto věci  situace bez iluzí a zmatku. Budete schopní tvořit vaši přítomnost bez zbytečných zklamání a chyb.


 

Symboly Shamballa 1024 pracují s vysoko vibrujícími frekvencemi 5D a mohou vyléčit skoro všechny nemoci, které jsou v 3D považovány za nevyléčitelné (AIDS, rakovina, alergie, závislosti, otrava těžkými kovy, regenerace u zcela poškozených orgánů, apod.).

Systém obsahuje celkem 1024 symbolů, které jsou rozděleny do čtyř stupňů po 256 symbolech - a ty jsou pak předávány "telepaticky" prostřednictvím zasvěcení (přes naše Vyšší Já). Symboly se předávají jako celek (není tedy nutné pamatovat si je jednotlivě). Tím, že se symboly nepředávají přímo z člověka na člověka - tím se zabrání komolení symbolů a zneužití systému.

U Shambally 1024 nepotřebujete znát žádné symboly, i když jich má 1024. Při zasvěcení jsou vám symboly vloženy přímo do aury. Takže pak už pracujete pouze s energií a s úmyslem. Čistý úmysl je všechno, co u Shambally 1024 potřebujete. Nepotřebujete znát symboly potřebné k léčení, protože všechno pro vás dělají energetické bytosti, které tu jsou s vámi, pracují pro vás - a kteří ví nejlíp, co zrovna potřebujete! Je to pro ně jen jakýsi způsob souhlasu, který oni v tu chvíli potřebují a který byste jim sami od sebe nedali.
 

Jak   Shamballa   působí

  • způsobuje velice rychlé překódování DNA (uzdravuje)

  • pomáhá aktivovat DNA, odstranit energetické implantáty

  • vyvažuje staré čakrové body

  • aktivuje nové čakrové body

  • může dojít k rozvoji telepatie, zostření smyslů a podobně

  • podporuje duchovní vývoj

 


 

 

Zasvěcení do Shambally 1024
zahrnuje 1024 symbolů ve 4 stupních, které se předávají (nahrávají se) do aury (energetických těl) člověka telepatickou cestou. Tyto symboly umožňují navázat propojení se Shamballou a jejími bytostmi. A následně se stahují takové druhy léčivých energií, které jsou pro daný záměr nejúčinnější.

 

Shamballa má vysokou ochranu. Léčení posílá jen do situací, které jsou v souladu s vesmírným řádem a v souladu se zákony (plánem) vývoje daného člověka.

Obsahuje 3 důležité energie, části:

  • Reiki: univerzální životní energie. Část z tohoto systému pochází z Atlantidy.

  • Mahatma: také Já jsem Boží Přítomnost, cesta do Božího království v našem srdci

  • Energie bytostí ze Shambally:

Jsou to: 1.) Elohimové, kteří mají shopnosti a možnosti opravovat akášické a karmické záznamy. Mohou opravit příčiny vzniku nemocí, např. opravit světelné kódy v lidské DNA. Zde jsou záznamy o těžkých nemocech (rakovina, Parkinson… další těžké defekty fyzického těla). Mohou tyto poškozené záznamy opravit, a tím nemoc z těla „vymazat“ (v souladu s karmou). Mohou i udělit milost. Tím, že mohou okamžitě opravit záznam v DNA.

2.) Archandělé jsou vyspělé bytosti, které zastupují vysoké kvality vědomí a bytí, a s nimi jsou nás schopny propojit. Každý archanděl zastupuje některé z božských kvalit. Např. Archanděl Michael nás navádí na otázku, kdo je Bůh, přináší ochranu, sílu a pročištění situací. Archanděl Gabriel posiluje schopnost zažívat radost a spokojenost v životě a schopnost přijímat změny. Můžeme je žádat o pomoc v tiché meditaci a prosby o pomoc najdeme v přehledu jejich vlastností.

3.) Nanebevzetí mistři Také oni mají zaměření na určité oblasti lidské zkušenosti, se kterými mohou účinně pomoci. Nanebevzatý mistr Orion pomáhá najít životní cestu a prohloubit intuici, Seraphis Bey dokáže propojit se Zemí a s hmotou, Helion podporuje odvahu a Saint Germain uvolňuje stará pouta. V okamžiku připojení se na tyto mistry čerpáme jejich zkušenost, moudrost, pomoc a světlo do svého života a do svých vztahů.

4.) Živlové bytosti se starají na energetické úrovni o správný chod všech přírodních zákonů (zastoupení živlů ohně, vody, země, vzduchu). Větší přírodní celky ( skály, údolí, louky, jezera…) řídí Elohimové. Patří sem i bytosti stromů, Země, rostlin, zvířat víly, elfové, skřítkové… Jejich prostřednictvím můžeme léčit a prosvětlovat prostor, bydlení, přírodu, planetu Zemi, zvířátka. Snad proto právě zvířátka reagují na léčení Shamballou neuvěřitelně rychle.

 

A JEŠTĚ NĚCO O SHAMBALLE
V neznámých končinách nedaleko Tibetu leží rajské místo, kde vládne nejvyšší moudrost a nepopsatelný klid a mír. Shamballa je hlavním městem království Aghartha - éterického města umístěného nad pouští Gobi, ale nejen tam. Shamballa je město, které není v naší dimenzi, má jinou energii, než na kterou jsme jako lidé zvyklí. Nemůžeme ho normálně vidět. Je vytvořené z vysokých energií ze světla. Má mnoho obyvatel. Jsou to plně vědomé bytosti, které mají svůj cíl a svoje specifické úkoly. Shamballa je místem uvnitř nás samých, místem, které nalezneme a již nikdy neztratíme, pokud se pokoříme Lásce, Světlu v nás, pokud poznáme, že výpravy do našeho nitra jsou napínavější, než složité cestování a hledání ve vnějším světě. Prostřednictvím Shambally jsme spojeni také s energií Mistrů a Mistryň, kteří nám svojí láskou a Světlem pomáhají k vzestupu. Systém léčení energií Shamballa je dar od Mistra Saint Germaina planetě Zemi a jejím obyvatelům - a byl získán formou channelingu. Mistr Saint Germain poskytl poznání celistvé metody s vícero informacemi, než vyučoval dr. Mikao Usui v systému Reiki.

 

 

ZASVĚCENÍ do Shamballa 1024

Před zasvěcením testuji u zájemců dosaženou vibrační úroveň, není podmínkou mít nějaké jiné zasvěcení, mnohdy stačí, že využívají jiné způsoby duchovní práce.