Odbloky - Kineziologie 

"Vaše tělo a vaše mysl jsou vašimi bezpečnými a spolehlivými průvodci po celé sezení"

Nejdříve si popovídáme o tom, co vás do poradny přivádí.  Základem kineziologického šetření je používání svalového testu pro komunikaci s nevědomím, který slouží pro přesné určení prioritního cíle odblokování. Metoda kineziologie totiž vychází z předpokladu, že fyzické onemocnění a duševní nepohoda mají svůj původ v nevědomí, kde jsou uloženy vzpomínky a zkušenosti z dětství a díky genetické paměti i emocionální zážitky našich předků. Cílem je stanovit prioritní téma odbloku, na kterém je nutno právě v tuto chvíli pracovat.

"Vaše tělo a vaše mysl jsou vašimi bezpečnými a spolehlivými průvodci po celé sezení"

Následuje individuální práce na odstranění bloku, který způsobuje, že nevědomky stále opakujeme nefunkční vzorce chování. Příčinu takového chování lze obvykle vystopovat v osobní či rodové historii nebo v symbolické rovině pomocí regresní terapie a řady specifických korekcí. Díky frontálně-okcipitálnímu držení (čelo-zátylek) terapeut pomůže vyvolat z buněčné paměti vzpomínky na daný stres, odblokovat ho a  vymazat stresující "záznam". Kineziologické pomocné techniky se skládají z řady speciálních korekcí (jednoduchých pohybů, cviků, dotyků, masáží, světelného působení, používání symbolů apod.). Tak dojde poměrně jednoduchým způsobem  k úplnému uvolnění blokované energie, zrušení omezujících dogmat, ke změně negativního a nefunkčního vzorce chování v pozitivní zážitek a zakušení nové možnosti včetně pocitu možnosti svobodné volby.

Následně je třeba propojit zkušenost s minulým problémem se současnou situací a nalézt odpověď na otázku, co je potřeba změnit v každodenním přístupu nebo v chování. Tímto si uvědomíte, jak vás zkušenost z minulosti ovlivňovala a jak lze tento poznatek aplikovat v přítomnosti, dosáhnout nových výsledků a zbavit se příznaků, které nevyhovují.

" Když si uvědomím svou minulost, pochopím svou přítomnost"

Závěr sezení rozhoduje o konečném účinku konzultace, o jeho aplikaci v každodenním životě, o využití nového přístupu v konkrétních životních situacích. Pokud se podaří udržet získanou energii v každodenním životě, zmizí příznaky. Důležité je vaše plné uvědomění si, jaké překážky jste právě ve své cestě životem odstranili.

Podmínkou pro úspěšné odstranění problému je opravdové odhodlání klienta se svým problémem skoncovat. Někdy stačí jedna návštěva, obvykle však bývá problém složitější a vyžaduje si několikeré odblokování v určitých časových intervalech, vždy záleží na hloubce a složitosti problému. Zejména u psychických problémů typu deprese, úzkost, sebedůvěra, vztahové a komunikační problémy, ale i u chronických a dlouhodobých zdravotních problémů může mít systematická práce trvalejší a hlubší výsledky než jednorázové sezení. Je jasné, že pokud nás něco trápí dlouhou dobu, je těžké to odhodit během jedné hodiny.

Používané kineziologické metody:


Svalový test

Testování svalů umožňuje nalézt příčiny problémů, které leží v našem hlubokém nevědomí. Obvykle se testují svaly na rukou, především sval deltový a to tak, že terapeut vytváří svýma rukama jemný tlak na vaše ruce, které reagují uvolněním nebo naopak tenzí (napětím). Svalový test je jakýsi "detektor pravdy" a funguje na podobné bázi, na jaké je využíván známý přístrojový "detektor lži" (svalová a kožní reakce těla na vnitřní představy, stres, otázky, tvrzení, atp.).

Frontálně-okcipitální držení

Jedna ruka položená na čele a druhá na zátylku spojuje pravou a levou hemisféru a přední a zadní mozek. Tato poloha způsobí, že krevní oběh směřuje do čelní části mozku a propojí se přední část mozku (přítomnost) se zadní (minulost). Pod tímto držením si člověk snadněji vybaví zážitky i z ranného dětství a nalezne nové možnosti řešení, jak se zbavit strachu, hněvu, bolesti, smutku, bolestných vzpomínek a jiných negativních emocí.  Při vzpomínání si znovu prožívá okamžiky, které mu způsobily trauma, ale tentokrát jemně s mnohem menší intenzitou.

Mentální regrese

Velmi důležitou složkou práce je regresní terapie, což je mentální návrat po časové ose zpět do doby, kdy došlo ke stresující události. Pomocí imaginace, vizualizace se klient vrací k prožité zkušenosti a hledá a prožívá příběh, který zobrazuje emoce, události, chování, které souvisí se současným problémem. Tento návrat zpět může probíhat také pouze na symbolické rovině. Pokud je představa spojena s emocí, lidský mozek ji považuje za zkušenost. Proto nám tento způsob práce umožňuje udělat změny, které náš mozek považuje za nové poznatky a nikoli pouze za intelektuální rozhodnutí nebo porozumění.

Progrese

Pomocí vizualizace můžeme vytvořit také pozitivní představu o budoucnosti, ke které se chceme ubírat. Uvědomit si pocit, který nám dává jistotu, že jsme na správné cestě. Prožití tohoto pocitu a jeho včlenění do života nám otevírá energii pro řešení překážek a vede naše podvědomí automaticky k dosažení představovaného cíle.