Meridiány

tyto energetické dráhy jsou nejčastěji dysfunkční, vlivem úrazů a operací ... najdeme příčinu nemoci.

 

Již v dávných civilizacích byly lidem známy souvislosti mezi tělesnými systémy a určitými nemocemi. Například podle čínské medicíny proudí energie v lidském těle po soustavě drah, které nazýváme meridiány. Jsou to jakési kanály, které probíhají uvnitř těla, tvoří logicky propojenou síť, ve které proudí energie od orgánu k orgánu.
Těmto vnitřním drahám pak odpovídají dráhy vnější, které se promítají na kůži a zprostředkovávají styk organismu s vnějším světem. Zásahem na vnějších drahách pak můžeme přivodit i změny na vnitřních orgánech. Stejně tak platí, že porucha činnosti některého vnitřního orgánu je spojena s poruchou proudění energie v určitém meridiánu.
Důkaz o existenci těchto drah znají například ti, kteří mají nemocné ledviny, anebo je bolí zevnitř kolena.  Velmi často se stává, že díky dokonalému propojení energetickými drahami se poškození hlásí již dříve, například formou vyrážek a ekzémů na povrchu. Hledejme raději skutečnou příčinu nemoci.
Proměřením získáme důležité informace o stavu energie v meridiánech. Pokud začíná některý orgán ochabovat, projeví se to zprvu jen snížením energie příslušného meridiánu. Není-li tento stav kompenzován, může se později dostavit skutečné poškození orgánu.
Přednosti této metody vyšetření?
- Je to metoda nebolestivá, bez jakéhokoliv zásahu do organismu, bez jakýchkoliv vedlejších účinků.
- Je to metoda rychlá, celková terapie trvá asi 45 minut.