Harmonizace čaker

K zablokování čaker, dochází vlivem nepříjemných prožitků a následné absorpci negativní energie. Postupně dochází k deformaci čakry a my inklinujeme k nemocem. Další důležitou složkou jsou meridiány, tyto energetické dráhy jsou nejčastěji dysfunkční, vlivem úrazů a operací.

Čakry jsou neviditelné točící se víry v těle, kterými proudí energie. Slouží k zásobení orgánů těla energií. Mít otevřené čakry a zvýšit tak přítok energie, je velmi důležité Čím více energie námi prochází, tím jsme zdravější. Z čaker jsou napájeny meridiány.

 

1. Základní (kořenová) čakra

Přijímá energii z vesmíru a krouží. Po naplnění posouvá energii nahoru a napájí tak ostatní čakry, vždy směrem nahoru.
Člověk s dobře fungující první čakrou nabíjí přes aurická tělaostatní sovu vitalitoou. Naopak člověk s nefunkční kořenovou čakrou má sklon k depresím, slabé vůli žít (sebevraždám), vzdávání života, lhostejnosti a pasivitě.

2. Sakrální (sexuální/reprodukční) čakra

 Souvisí se schopností sexuální lásky k opačnému pohlaví. Pokud je uzavřena nejsme schopni přijímat a dávat sexuální rozkoš. Vyhýbáme se této aktivitě a popíráme její důležitost. Sexuální energie pročišťuje tělo a zbavuje tělesný systém od odpadních látek a hluboko uloženého napětí.

3. čakra solar plexus

souvisí s emocionálním životem pokud tedy správně funguje žijeme zdravým harmonickým životem. Pokud je čakra porušena prožíváme nekontrolované výkyvy emocí a dostáváme se do vnitřního zmatku, což může vyústit i v onemocnění. Díky ní si blokujeme své pocity a nemusíme cítít také vůbec nic. Toto centrum často slouží jako blok mezi láskou a sexuálitou tzn. je oddělena láska od sexu. Neschopnost sex vnímat po citové stránce.

4.srdeční čakra

Pokud je uzavřená máme problémy dávat lásku bez očekávání protihodnoty. Pokud je otevřená máme pozitivní postoj k dosahování svých cílů. Pokud je uzavřena máme pocit že všechno a všichni jdou proti nám. Vidíme lidi jako překážky nad cílem a né jako spojence. Osobnost pak funguje na principu moci a stává se agresivním. Chce partnera vlastnit místo toho, aby ho brala rovnocenně.

5. krční čakra

Souvisí s přijímáním a zodpovědnosti za uspokojování našich potřeb. Jen otevřenou komunikací lze dosáhnout našich potřeb. Pokud rotuje opačně vidíme svět jako negativní a nepřátelské místo. Je spojena s tím jak přijímáme svou roli ve společnosti.

6. čakra třetího oka

Má schopnost vizualizace a souvisí s osobním pojetím reality jak vidíme svět a předpokládáme že svět bude na naše jednání reagovat. Jestliže je toto centrum přeplněno negativní energií bývá zablokováno tvořivé myšlení a vytváříme velmi silné negativní myšlenky.

 

  • 7.čakra korunní

Souvisí s osobním vztahem ke spiritualitě a začleněním celé osobnosti ve fyzické emocionální mentální a spirituální stránce života. Pokud nefunguje neznáme kosmický pocit jsoucna a neznáme spirituální zážitky. Pokud je uzavřena, žije člověk z energie druhých. Tato čakra je naším pojítkem s duchovními bytostmi, včetně té nejvyšší. Jsou zde také uloženy informace z minulých životů.

 

čakry